Dayco Privacy Policy
Corporate >
Homepage > > Dayco: Декларация за поверителност и използване на „бисквитки“

Dayco: Декларация за поверителност и използване на „бисквитки“

Уебсайтът DAYCO използва „бисквитки“ и други подобни технологии за осигуряване правилното функциониране на процедурите и подобряване на опита при използване на онлайн приложения. Този документ предоставя подробна информация за използването на „бисквитки“ и подобни технологии, за употребата им от страна на DAYCO Europe Srl и за начините на управлението им.

Определения

„Бисквитките“ са кратки откъси от текст (букви и/или цифри), които позволяват на уебсървъра да съхранява на клиентския компютър (браузъра) информация, която да използва повторно при една и съща сесия (сесийни „бисквитки“ ) или при следващ достъп до сайта – дори и след дни (постоянни „бисквитки“). „Бисквитките“се съхраняват според предпочитанията на потребителя от самия браузър на конкретното използвано устройство (компютър, таблет, смартфон).

Подобни технологии, като например web beacon, прозрачни GIF-маркери и всички форми на локално хранилище, въведени с HTML5, се използват за събиране на данни за поведението на потребителя и за използването на услугите.

По-нататък в този документ ще говорим за „бисквитките“ и за всички подобни технологии, като използваме само термина „бисквитки“.

Видове „бисквитки“

Според характеристиките и употребата на „бисквитките“ можем да разграничим няколко категории:

„Бисквитки“ на трети страни

При посещение на някои уебсайт можете да получите „бисквитки“ както от посетения сайт („собствени“), така и от сайтове, поддържани от други организации („трети страни“). Показателен пример е наличието на „социални плъгини“ за Facebook, Twitter, Google+ и LinkedIn. Става въпрос за части от посетената страница, създадени директно от посочените сайтове и интегрирани в страницата на хост сайта. Най-често употребата на социалните плъгини е насочена към споделяне на съдържание в социалните мрежи.

Наличието на тези плъгини води до предаване на „бисквитки“ от и към всички интернет страници, управлявани от трети страни. Управлението на данните, събрани от „трети страни“ е регламентирано от съответната декларация за поверителност, с която Ви молим да се запознаете. За осигуряване на повече прозрачност и удобство, по-долу са посочени уебадресите на различните декларации за поверителност и начините за управление на „бисквитките“.

Google Analytics

Сайтът DAYCO включва и някои компонента, предадени от Google Analytics – услуга за анализ на мрежовия трафик, предоставена от Google, Inc. („Google“). И в този случай става въпрос за „бисквитки“ на трети страни, събирани и управлявани анонимно с цел наблюдаване и повишаване ефективността на посещавания сайт („бисквитки“ за ефективност).

Google Analytics използва „бисквитките“ за анонимно събиране и анализиране (включително IP адреса на потребителя) на данни относно поведението при използване на уебсайта DAYCO . Тези данни се събират от Google Analytics, който ги обработва с цел изготвяне на отчети за DAYCO . Този сайт не използва (и не позволява на трети страни да използват) инструмента за анализ на Google за наблюдаване или събиране на лична информация за идентификация. Google не обединява IP адреса с никакви други данни, собственост на Google, нито се опитва да свърже даден IP адрес със самоличността на потребителя. Google може да предава тази информация на трети страни, ако законът го изисква или в случай че същите обработват данните от името на Google.

За повече информация вижте линка по-долу:

https://www.google.bg/intl/bg/policies/privacy/partners/

Потребителят може избирателно да изключи действието на Google Analytics, като инсталира на собствения си браузърдобавката opt-out, предоставена от Google. За да изключите действието на Google Analytics, вижте линка по-долу:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Продължителност на „бисквитките“

Някои „бисквитки“ (сесийни „бисквитки“) са активни само до затварянето на браузъра или до изпълнението на командата logout. Други „бисквитки“ оцеляват след затварянето на браузъра и са на разположение и при следващите посещения на потребителя.

Тези „бисквитки“ се наричат постоянни, а времетраенето им се определя от сървъра в момента на създаването им. В някои случаи се определя краен срок, а в други продължителността е неограничена.

DAYCO не използва постоянни „бисквитки“.

Управление на „бисквитки“

Потребителят може да реши дали да приеме, или да откаже „бисквитките“, като използва настройките на браузъра си.
Внимание: пълната или частична забрана на сесийните „бисквитки“ може да компрометира използването на запазените за регистрирани потребители функционалности на сайта. И обратно, ползването на публично съдържание е възможно дори при пълна забрана на бисквитките.

Забраната на „бисквитките“ на „трети страни“ по никакъв начин не пречи на сърфирането.

Настройката може да се определи конкретно за различни сайтове и уебприложения. Освен това основните браузъри позволяват определянето на различни настройки за „собствени“ бисквитки и за бисквитки на „трети страни“.

Например във Firefox чрез менюто Strumenti->Opzioni ->Privacy можете да получите достъп до контролен панел, на който да посочите дали да се приемат или не различните видове „бисквитки“, както и да пристъпите към отстраняването им.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=bg

Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/kb/278835

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265