Dayco Privacy Policy
Corporate >
Homepage > > Dayco : Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Dayco : Πολιτική Απορρήτου και Cookies

Ο ιστότοπος DAYCO χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία των διαδικασιών και η βελτίωση της εμπειρίας χρήσης των online εφαρμογών. Το παρόν έγγραφο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη χρήση των cookies και παρόμοιων τεχνολογιών, για το πώς χρησιμοποιούνται από την DAYCO Europe Srl και για το πώς γίνεται η διαχείρισή τους.

Ορισμοί

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια κειμένου (γράμματα και/ή αριθμοί) που επιτρέπουν στον web server (διακομιστή του διαδικτύου) να αποθηκεύσει στον client (πελάτη) (browser (πρόγραμμα περιήγησης) τις πληροφορίες που επαναχρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης στον ιστότοπο (cookies συνεδρίας) ή αργότερα, ακόμη και μετά από μέρες (μόνιμα cookies). Τα cookies αποθηκεύονται, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη από τον ειδικό browser της συγκεκριμένης συσκευής που χρησιμοποιείται (υπολογιστής, tablet, smartphone).

Παρόμοιες τεχνολογίες, όπως, για παράδειγμα, τα web beacons, τα διάφανα GIF και όλες οι μορφές του τοπικού storage (αποθήκευση) που εισάγονται με HTML5, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά του χρήστη και τη χρήση των υπηρεσιών.

Στη συνέχεια αυτού του εγγράφου θα αναφερόμαστε στα cookies και σε όλες τις παρόμοιες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας απλώς τον όρο «cookies».

Τύποι των cookies

Με βάση τα χαρακτηριστικά και τη χρήση των cookies μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες κατηγορίες:

Cookies τρίτων

Επισκεπτόμενοι έναν ιστότοπο μπορεί να λάβετε cookies τόσο από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε ("ιδιοκτήτες"), όσο και από ιστοσελίδες τις οποίες διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί ("τρίτοι"). Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα είναι η παρουσία των ''social plugins" για τα Facebook, Twitter, Google+ και LinkedIn. Πρόκειται για μέρη της σελίδας την οποία επισκέπτεστε που δημιουργούνται απευθείας από αυτούς τους ιστότοπους και ενσωματώνονται μέσα στη σελίδα του ιστότοπου που σας φιλοξενεί. Η πιο συνηθισμένη χρήση των social plugins έχει ως στόχο τη διαμοίραση των περιεχομένων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η παρουσία αυτών των plugins περιλαμβάνει τη μετάδοση cookies από και προς όλους τους ιστότοπους των οποίων η διαχείριση γίνεται από τρίτα μέρη. Η διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγονται από ''τρίτους'' διέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς στους οποίους παρακαλείσθε να ανατρέξετε. Προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ευκολία, παρουσιάζονται παρακάτω οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των διαφόρων κανονισμών/πληροφοριών και οι τρόποι διαχείρισης των cookies.

Google Analytics

Ο ιστότοπος DAYCO περιλαμβάνει επίσης ορισμένα στοιχεία που μεταδίδονται από την Google Analytics, μία υπηρεσία ανάλυσης της διαδικτυακής κυκλοφορίας που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για cookies τρίτων μερών που συλλέγονται και επεξεργάζονται ανώνυμα για την παρακολούθηση και τη βελτίωση των επιδόσεων της φιλοξενούμενης ιστοσελίδας (performance cookie).

Η Google Analytics χρησιμοποιεί τα "cookies'' για να συλλέξει και να αναλύσει ανώνυμα (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης IP του χρήστη) τις πληροφορίες για τη συμπεριφορά της χρήσης του ιστότοπου DAYCO . Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την Google Analytics, η οποία τις επεξεργάζεται με σκοπό να συντάξει αναφορές για την DAYCO . Αυτός ο ιστότοπος δεν χρησιμοποιεί (και δεν επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιήσουν) το εργαλείο ανάλυσης της Google για να παρακολουθήσει ή να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης. Η Google δεν συσχετίζει τη διεύθυνση IP με κανένα άλλο δεδομένο που τηρείται από αυτήν, ούτε επιδιώκει να συνδέσει μια διεύθυνση IP με την ταυτότητα ενός χρήστη. Η Google μπορεί επίσης να ανακοινώνει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους όταν αυτό απαιτείται να το πράξει από τον νόμο ή όταν τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις αναφερόμενες πληροφορίες για λογαριασμό της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.google.gr/intl/el/policies/privacy/partners/

Ο χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει επιλεκτικά τη λειτουργία της Google Analytics εγκαθιστώντας στον δικό του browser το στοιχείο opt-out που παρέχεται από την Google. Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας Google Analytics, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Διάρκεια των cookies

Ορισμένα cookies (cookies συνεδρίας) παραμένουν ενεργά μόνο μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης browser ή μέχρι την εκτέλεση της εντολής αποσύνδεσης logout. Άλλα cookies ''επιβιώνουν'' και μετά το κλείσιμο του browser και παραμένουν διαθέσιμα στις επόμενες επισκέψεις του χρήστη.

Αυτά τα cookies ονομάζονται μόνιμα και η διάρκεια τους ορίζεται από το διακομιστή (server) κατά τη στιγμή της δημιουργίας τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει μία συγκεκριμένη προθεσμία λήξης, σε άλλες περιπτώσεις η διάρκεια είναι απεριόριστη.

Η DAYCO δεν χρησιμοποιεί μόνιμα cookies.

Διαχείριση των cookies

Ο χρήστης μπορεί ν' αποφασίσει εάν θα αποδεχθεί ή όχι τα cookies, χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις του δικού του browser.

Προσοχή: η ολική ή μερική απενεργοποίηση των τεχνικών cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χρήση των λειτουργιών του ιστότοπου που προορίζονται για τους εγγεγραμμένους χρήστες. Αντιθέτως, η χρήση των δημόσιων περιεχομένων είναι επίσης δυνατή ακόμα και απενεργοποιώντας πλήρως τα cookies.

Η απενεργοποίηση των cookies "τρίτων" δεν προδικάζει με κανένα τρόπο τη δυνατότητα περιήγησης.

Η ρύθμιση μπορεί να οριστεί ειδικά για διάφορες ιστοσελίδες και διαδικτυακές εφαρμογές. Επιπλέον, οι πιο καλοί browser παρέχουν τη δυνατότητα διαφορετικών ρυθμίσεων για τα cookies των "ιδιοκτητών" και για αυτά των "τρίτων".

Για παράδειγμα, στον Firefox, μέσω του μενού Εργαλεία->Επιλογές ->Απόρρητο, είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση σε έναν πίνακα ελέγχου όπου μπορείτε να καθορίσετε αν θα δέχεστε ή όχι τα διάφορα είδη των cookies και να προχωρήσετε στη διαγραφή τους.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/cookies-el

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/el-gr/kb/278835

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/gr-gr/HT201265