Dayco Privacy Policy
Corporate >
Homepage > > Dayco: Gizlilik ve Çerez Politikası

Dayco: Gizlilik ve Çerez Politikası

DAYCO web sitesi süreçlerinin düzgün şekilde işlemesini garantilemek ve çevrimiçi uygulamaların kullanım deneyimini iyileştirmek için çerez ve benzer teknolojilerden faydalanır. İşbu belge; çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımı, DAYCO Europe Srl tarafından nasıl kullanıldıkları ve bunların nasıl yönetileceğine dair detaylı bilgi sağlar.

Tanımlamalar

Çerezler, web sunucusunun, siteye aynı ziyaret sırasında (oturum çerezleri) veya daha sonra, aradan birkaç gün geçtikten sonra da (kalıcı çerezler) yeniden kullanılacak bilgileri  istemci (tarayıcı) üzerine kaydetmesini sağlayan kısa metin (harf ve/veya sayılar) parçalarıdır. Çerezler, kullanıcının tercihlerine göre, tek tarayıcı tarafından kullanılan aygıt (bilgisayar, tablet, akıllı telefon) belleğine kaydedilir.

Örneğin web beacon, transparan GIF'ler ve HTML5 ile gerçekleştirilen yerel  saklama formlarının hepsi gibi benzer teknolojiler, kullanıcının tutumu ve hizmetlerin kullanımına dair bilgi toplama amacıyla kullanılabilir.

Bu belgenin devamında, sadece "çerez" terimini kullanarak çerezlere ve benzer tüm teknolojilere atıfta bulunacağız.

Çerez tipleri

Çerezlerin özellikleri ve kullanımına göre farklı kategoriler belirlenebilir:

Üçüncü taraf çerezleri

Bir web sitesi ziyaret edildiğinde gerek ziyaret etmiş olduğunuz siteden ("site sahipleri") gerekse diğer organizasyonlar tarafından yönetilen sitelerden ("üçüncü taraflar") çerezler alınabilir. Önemli bir örnek, Facebook, Twitter, Google+ ve Linkedin için "sosyal eklentilerin" mevcudiyetiyle temsil edilir.  Ziyaret edilen sayfanın doğrudan yukarıda belirtilen siteler tarafından oluşturulan ve misafir eden sitenin sayfasına entegre edilen kısımlarıdır. Sosyal eklentilerin en yaygın kullanımı, sosyal ağlarda yer alan metinlerin paylaşımına yöneliktir.

Bu eklentilerin mevcudiyeti çerezlerin üçüncü taraflar tarafından yönetilen bütün sitelerden ve sitelere iletilmesine neden olur.  "Üçüncü taraflar" tarafından toplanan bilgilerin yönetimi, ilgili bilgilendirme belgeleri tarafından düzenlenir ve bunların referans olarak alınması rica edilir. Daha fazla şeffaflık ve rahatlık garanti etmek amacıyla burada aşağıda bilumum bilgilendirme belgeleri ve çerezlerin yönetimine dair yöntemlerin yer aldığı web sitelerinin adresleri belirtilmiştir.

Google Analytics

DAYCO sitesi; Google, Inc. tarafından sağlanan web trafik analizi hizmeti  olan Google Analytics tarafından aktarılan bazı elementleri de kapsar. ("Google"). Bu durumda da misafir sitenin performansını izlemek ve iyileştirmek için (performans çerezleri) anonim şekilde toplanan ve yönetilen üçüncü tarafların çerezleri söz konusudur.

Google Analytics, DAYCO web sitesini kullanım tutumlarına dair bilgileri (kullanıcının IP adresi dahil) anonim şekilde toplamak ve incelemek için  "çerezleri" kullanır. Bu bilgiler, Dayco için bir rapor hazırlama amacıyla işleyen Google Analytics tarafından toplanır. Bu site, kimlik belirleyici  kişisel bilgileri izlemek veya toplamak için Google analiz aracını kullanmaz (ve üçüncü tarafların kullanmasına izin vermez). Google IP adresini Google tarafından sahip olunan başka hiçbir veri ile eşleştirmez ve bir IP adresi ile bir kullanıcının kimliği arasında bir bağlantı kurmaya çalışmaz. Google bu bilgileri, kanunların zorunlu kıldığı durumlarda veya söz konusu üçüncü taraflar yukarıdaki verileri Google hesabına işlediklerinde üçüncü taraflara da bildirebilir.

Daha detaylı bilgi için aşağıda belirtilen link'e bakınız:

https://www.google.com.tr/intl/tr/policies/privacy/partners/

Kullanıcı kendi tarayıcısına Google tarafından temin edilen opt-out elementini yükleyerek Google Analytics aracını kasten devre dışı bırakabilir. Google Analytics aracını devre dışı bırakmak için aşağıda belirtilen link'e bakınız:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Çerezlerin süresi

Bazı çerezler (oturum çerezleri) sadece tarayıcı kapanana kadar veya  çıkış komutu uygulanana kadar aktif kalırlar. Diğer çerezler  tarayıcı kapandıktan sonra da "aktif kalırlar" ve kullanıcının bir sonraki ziyaretinde de mevcutturlar.

Bu çerezler kalıcı olarak adlandırılır ve bunların süresi, yaratıldıkları anda sunucu tarafından belirlenir. Bazı durumlarda bir sona erme süresi belirlenir, diğer durumlarda süre sınırsızdır.

DAYCO kalıcı çerez kullanmaz.

Çerezlerin yönetimi

Kullanıcı, kendi tarayıcısının ayarlarını kullanarak çerezleri kabul edip etmemeye karar verebilir.
Dikkat: Teknik çerezlerin tamamen veya kısmen devre dışı edilmesi, kayıtlı kullanıcılara ayrılan site fonksiyonelliklerinin kullanımını tehlikeye atabilir. Buna karşı, herkese açık metinlerin kullanılabilirliği çerezler tamamen devre dışı edildiğinde de mümkündür.

"Üçüncü taraf" çerezlerinin devre dışı edilmesi, gezinilebilirliği herhangi bir şekilde etkilemez.

Ayarlama, çeşitli site ve web uygulamaları için özel şekilde belirlenebilir. Ayrıca, en iyi tarayıcılar "site sahibi" çerezleri ile "üçüncü tarafların" çerezleri için farklı ayarların belirlenmesini mümkün kılarlar.

Örnek niteliğinde olmak üzere, Firefox bağlamında,  Araçlar->Opsiyonlar->Gizlilik bölümünde  çeşitli çerez tiplerini kabul etme veya etmeme ve bunların kaldırılmasının mümkün olduğu bir kontrol paneline erişim mümkündür.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/Çerez Yönetimi

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/kb/278835

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/en/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265